• Αποστολή: 1-3 εργάσιμες ημέρες
 • Δωρεάν αποστολή σε παραγγελίες άνω των 25€

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 1. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
   

Ο δικτυακός τόπος – ηλεκτρονικό κατάστημα coolcarelab.com ανήκει στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «COOL DATA ΙΚΕ», που εδρεύει στην Νέα Σμύρνη, επί της οδού Περγάμου, αριθ. 17, ΑΦΜ 801304799, ΔΟΥ Νέας Σμύρνης, τηλ. Επικοινωνίας +30 210 9319369 και e-mail: info@coolcarelab.com, που εφεξής θα αναφέρεται στο παρόν ως η Εταιρεία.

Η Εταιρεία ασκεί εμπορία καλλυντικών και ενέσιμων προϊόντων αισθητικής μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος coolcarelab.com, (εμπορία αγαθών από απόσταση) συμμορφούμενη στις επιταγές των νόμων.

Η πρόσβαση, περιήγηση και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και ηλεκτρονικού καταστήματος από οποιονδήποτε εγγεγραμμένο ή μη επισκέπτη διέπεται από τους παρόντες όρους πρόσβασης και χρήσης.

Η παραβίαση, με οποιονδήποτε τρόπο, των παρόντων όρων που όλοι συμφωνούνται ως ουσιώδεις, από τον επισκέπτη - χρήστη επισύρει τις κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας και την υποχρέωση του χρήστη προς ανόρθωση κάθε ζημίας της Εταιρείας ή τρίτου από την παράνομη και αντικείμενη στους όρους αυτούς συμπεριφορά του χρήστη. Η Εταιρεία σε περίπτωση παραβίασης των όρων αυτών, πέραν των άλλων δικαιωμάτων της εκ του νόμου, δύναται να απαγορεύσει στον χρήστη την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και να διαγράψει τον λογαριασμό του χωρίς καμία προειδοποίηση.

Κάθε επισκέπτης, χρήστης ή/και πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος που λειτουργεί στον ιστοχώρο coolcarelab.com με  την πρόσβαση, περιήγηση και την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του παρόντος ιστοχώρου (όπως ενδεικτικά: εγγραφή, ηλεκτρονική παραγγελία, περιήγηση, συναλλαγή), αποδέχεται πλήρως τους όρους χρήσης και λειτουργίας του ιστοχώρου, καθώς και ότι η χρήση του θα γίνεται σύμφωνα με το νόμο.

Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των ως άνω όρων συνιστά προϋπόθεση πρόσβασης και χρήσης του παρόντος ιστοχώρου και τεκμαίρεται αμάχητα από τη χρήση του ως άνω ιστοχώρου.

Η εγγραφή του χρήστη στον παρόντα δικτυακό τόπο συνιστά αυτόματη ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης και λειτουργίας του ιστοχώρου τους οποίους παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά και να τους ακολουθείτε. Επίσης αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συναλλαγών εν γένει συνιστά η συναλλαγή με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα coolcarelab.com.

Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των όρων (χρήσης – λειτουργίας ιστοχώρου και συναλλαγών), δεν επιφέρει ακυρότητα των λοιπών.

Κατά τη σύναψη οποιασδήποτε μορφής σύμβασης με το ηλεκτρονικό κατάστημα coolcarelab.com οι χρήστες – πελάτες υποχρεούνται να παρέχουν με ακρίβεια τα πλήρη και αληθή στοιχεία τους που απαιτούνται για την σύναψη έγκυρης σύμβασης με το κατάστημα καθώς και επιβεβαιωμένο e-mail. Η σύμβαση με την Εταιρεία, θεωρείται κατηρτισμένη μετά την παραλαβή της επιβεβαίωσης της παραγγελίας με σχετικό e-mail και ολοκληρώνεται μετά την πλήρη εξόφληση της παραγγελίας και της παράδοσης των προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση μέχρι την πλήρη εξόφληση των προϊόντων η κυριότητά τους παραμένει στην Εταιρία.

Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον πελάτη εκτός αν άλλως αναγράφεται στον εν λόγω ιστοχώρο για συγκεκριμένου ύψους αγορές.

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
   

Οι συμβαλλόμενοι με το ηλεκτρονικό κατάστημα coolcarelab.com οφείλουν να πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για την δικαιοπρακτική τους ικανότητα ήτοι να είναι ενήλικοι.

Ειδικότερα, για την έγκυρη σύναψη σύμβασης με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα για την αγορά των ενέσιμων προϊόντων μας που φέρουν πιστοποίηση από τον ΕΟΦ, ο αγοραστής πρέπει να περιλαμβάνεται στις κατηγορίες επαγγελματιών που η εν λόγω αγορά επιτρέπεται σύμφωνα με τον ΕΟΦ, όπως αισθητικός, κέντρα αισθητικής,  επαγγελματίας ιατρός κλπ και να έχει συνδεθεί μέσω ειδικών κωδικών.

Η Εταιρία αναλαμβάνει την παράδοση των προϊόντων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που η παράδοση πρέπει να γίνει σε άλλη χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδέχεται να υπάρξουν επιβαρύνσεις στο τελωνείο ή να προκύψουν προβλήματα στην εισαγωγή των προϊόντων στην χώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη και κάθε σχετική επιβάρυνση επιβαρύνει τον πελάτη.

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
   

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους όρους χρήσης και λειτουργίας του παρόντος δικτυακού χώρου καθώς και εν γένει, τους όρους συναλλαγών με το ηλεκτρονικό κατάστημα στο πλαίσιο του νόμου με μόνη την ανάρτηση στον παρόντα δικτυακό τόπο. Οι τροποποιήσεις των όρων δεν αφορούν παραγγελίες που επιβεβαιώθηκαν από την Εταιρία πριν από τις τροποποιήσεις.

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΕΤΑΙΡΙΑ
   

Για κάθε θέμα σχετικό με τις συναλλαγές σας με το ηλεκτρονικό κατάστημα, με τη λειτουργία και τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και τους όρους χρήσης που το διέπουν, για τυχόν παράπονα καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορείτε να απευθύνεστε στην εξυπηρέτηση πελατών στο τηλ. +30 210 9319369 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail: info@coolcarelab.com.

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
   

Η Εταιρεία διαβεβαιώνει ότι παρέχει στους καταναλωτές και χρήστες της ιστοσελίδας τη δυνατότητα ασφαλών συναλλαγών με τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνεργαζόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ο Χρήστης όμως αναγνωρίζει ότι το διαδίκτυο είναι ένα ανοικτό και δημόσια προσβάσιμο μέσο επικοινωνίας. Οι χρήστες – πελάτες της εταιρίας οφείλουν να τηρούν μυστικούς τους κωδικούς σύνδεσης με το ηλεκτρονικό κατάστημα, καθώς και τους κωδικούς των πιστωτικών τους καρτών και να μην τους επικοινωνούν σε τρίτο πρόσωπο καθώς και να έχουν ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων προστασίας στους υπολογιστές ή κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούν ώστε να μην είναι δυνατή η υποκλοπή των κωδικών τους.

 1. ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
   

Η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για ζημία του χρήστη ή τρίτου, εφόσον ο χρήστης παραβιάζει τους όρους χρήσης και λειτουργίας του παρόντος ιστοχώρου, προβαίνει σε αναληθή, ανακριβή και ελλιπή παροχή πληροφοριών και δεδομένων, αναπτύσσει παράνομη συμπεριφορά στα πλαίσια της περιήγησής του στον παρόντα ιστοχώρο ή εκπληρώνει πλημμελώς τις νόμιμες ή/και συμβατικές υποχρεώσεις του.

Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων από λόγους ανωτέρας βίας και εν γένει λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Εταιρείας καθώς και λόγω λανθασμένης αναγραφής της διαθεσιμότητας στον ιστοχώρο.

Η Εταιρεία πουλάει και παραδίδει τα εμπορεύματα σύμφωνα με τις δηλώσεις των παραγωγών ή αντιπροσώπων τους για τα συστατικά τους και τις ιδιότητές τους και ουδεμία άλλη ευθύνη φέρει. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στην αξία του προϊόντος.

Η Εταιρεία εφόσον δεν είναι παραγωγός ή αντιπρόσωπος των πωλούμενων προϊόντων δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων, είτε πρόκειται για δηλωμένες είτε για μη δηλωμένες παρενέργειες, τυχόν αλλεργίες, έλλειψη οδηγιών, λανθασμένες οδηγίες χρήσης, ελλιπείς πληροφορίες, ασφάλεια προϊόντος, ελαττώματα στην παραγωγή ή συσκευασία κλπ.

Η χρήση – εφαρμογή ορισμένων προϊόντων ενδέχεται να απαιτεί παρέμβαση επαγγελματία υγείας. Ο καταναλωτής οφείλει να ακολουθεί αυστηρά τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης.

Σε κάθε περίπτωση, τυχόν ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης του προϊόντος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και τηρηθούν οι όροι της πολιτικής επιστροφών της Εταιρείας.

Η Εταιρεία παρέχει για τα προϊόντα τις πληροφορίες και τυχόν οδηγίες που παρέχει ο παραγωγός του προϊόντος.

Τυχόν λάθη στην διαθεσιμότητα και τιμές των προϊόντων δεν υποχρεώνει την Εταιρία να εκτελέσει την σχετική παραγγελία αλλά οφείλει να ενημερώσει σχετικά τον πελάτη για την ορθή διαθεσιμότητα και τιμή ώστε αν θέλει αυτός να επαναυποβάλλει την παραγγελία.

Σε περίπτωση που στον διαδικτυακό χώρο της Εταιρίας υπάρχουν σύνδεσμοι (hyperlinks), πλαίσια (frames) κλπ. που οδηγούν σε ιστοχώρους τρίτων, η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.  

 1. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
   

Στις διαφορές που τυχόν ανακύπτουν από συναλλακτικές σχέσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος coolcarelab.com, εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό ανεξαρτήτως του τόπου που δόθηκε η παραγγελία ή έγινε η παράδοση και αρμόδια δικαστήρια συμφωνούνται τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Το παρόν κείμενο παρέχεται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους, υπερισχύει το ελληνικό κείμενο.

 1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
   

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για κακή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων εφόσον τα προϊόντα παρεδόθησαν στην εταιρία διανομής - μεταφοράς ( courier, ταχυδρομείο ) σε καλή κατάσταση και το πρόβλημα προέκυψε κατά τη μεταφορά ή για λάθη στην παράδοση από υπαιτιότητα της εταιρίας διανομής - μεταφοράς.

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
   

Επιστροφές Προϊόντων
Λόγω της φύσης των προϊόντων και των ειδικών συνθηκών διατήρησης αυτών επιστροφές γίνονται δεκτές αποκλειστικά εντός δεκατεσσάρων (14 ) ημερών από την παραλαβή του προϊόντος και αποκλειστικά στις εξής δύο περιπτώσεις:
α. το προϊόν έχει κατασκευαστικό ελλάτωμα
β. ή έχει σταλεί λανθασμένο προϊόν.

Προκειμένου ο καταναλωτής να επιστρέψει τα προϊόντα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει στην κατοχή του το σχετικό παραστατικό αγοράς που αποδεικνύει την συναλλαγή (π.χ, Απόδειξη Λιανικής, Τιμολόγιο Πώλησης/Δελτίο Αποστολής κ.ο.κ). Τα προϊόντα που αγοράστηκαν πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους κατάσταση συνοδευόμενα από το σχετικό παραστατικό (απόδειξη - τιμολόγιο) πώλησης.

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ο καταναλωτής δύναται να επικοινωνήσει με την Εταιρεία μας για την αντικατάσταση αυτού. Η Εταιρεία μας θα αντικαταστήσει το προϊόν εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις. Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος εφόσον ο καταναλωτής επιθυμεί ρητώς την αντικατάστασή του θα λάβει μέσω e-mail εκπτωτικό κωδικό κουπονιού ίσης αξίας για αγορά άλλου/ων προϊόντος/ων, με το οποίο μπορεί να προβεί σε νέα παραγγελία ή απλώς να αντικαταστήσει το προϊόν που επιστρέφει.

 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
   

Η Εταιρεία είναι μοναδικός ιδιοκτήτης του σήματος και domain name coolcarelab και απαγορεύεται σε κάθε τρίτο η χρήση αυτού είτε αυτούσιου είτε παραποιημένου.

Η Εταιρεία είναι μοναδικός ιδιοκτήτης όλων των κειμένων, εικόνων, λογοτύπων, σχεδίων, φωτογραφιών που βρίσκονται στον παρόντα ιστοχώρο εκτός αν αυτά ανήκουν στις εταιρίες παραγωγούς ή αντιπροσώπους των πωλουμένων προϊόντων.